BIBLIOGRAFIA

1. Powykonawcza dokumentacja techniczna z prac renowacyjnych przeprowadzonych w latach 2000/2001
„Restaurierungsbericht uber die denkmalwerte Orgel von Friedrich Ladegast / Weissenfels aus dem Jahre 1875/1876 in der Pfarrkirche zu Poznan.” – Alexander Schuke Potsdam Orgelbau GmbH

2. „Organy i Muzyka Organowa XII” Prace Specjalne 61, wydawca – Akademia Muzyczna w Gdańsku 2003,
Elżbieta Karolak – Przywrócone piękno instrumentu Ladegasta. str: 205-212.

3. Stara i Nowa Fara – Kronika Miasta Poznania KMP 2003-3
Andrzej Jazdon – Poznański Ladegast. str: 342-353.

4. „Organy i Muzyka Organowa V” Prace Specjalne 33, wydawca – Akademia Muzyczna w Gdańsku 1984.
Małgorzata Nawrocka – Sylwetki organistów kościoła farnego w Poznaniu w okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1815- 1919. str: 381-400.

5. „Organy i muzyka organowa VII” Prace Specjalne 44, wydawca – Akademia Muzyczna w Gdańsku 1988.
Krzysztof Rottermund – Nowe informacje o wielkopolskich organmistrzach z XIX i XX wieku. str 74.

6. „Organy i muzyka organowa VIII” Prace Specjalne 47, wydawca – Akademia Muzyczna w Gdańsku 1991,
Maria Szymanowicz – Organy Friedricha Ladegasta Nr 50 z 1868r w Moskwie. str: 121-128.

7. „Nasi dawni Jezuici” – Kronika Miasta Poznania 1997r. Leopold Czachorowski – Organy poznańskie w świetle badań źródłowych (XIVw – 1945r) – Krąg murów staromiejskich. str 344 – 350.

8. „O tym jak Herr Ladegast organy w Poznaniu budował” Leopold Czachorowski – Ruch Muzyczny 6/1986

9. Jerzy Gołos „The Polish Organ – The Instrument and its History”, Sutkowski Edition Warsaw

10. Ewa Smulikowska „Organ Cases in Poland as Works of Art”, Sutkowski Edition Warsaw

11. „Fara” Album fotograficzny. Piotr Skórnicki, Daina Kolbuszewska, wydawnictwo – Święty Wojciech Poznań 2009.

12. Ks. Maciej Szczepaniak – „Fara Poznańska – Przewodnik”, wydawnictwo – Kapituła Kolegiacka Poznań 1996r.

13. Przewodnik multimedialny – Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary 2004.